Výsledky súťaže – Európska únia budúcnosti

Sme radi, že Bratislavský samosprávny kraj, odbor INTERACT odovzdal ceny viacerým našim študentom/kám, ktorí sa umiestnili na prvých miestach. Naši študenti grafického dizajnu vytvorili jedinečné postery. Súťaž bola vytvorení posteru na tému “Deň európskej spolupráce 2021 – Európska únia budúcnosti.”

 

V kategórii poster hlasovala odborná porota, ktorá rozhodla o udelení cien podľa nasledovných hodnotiacich kritérií:

Prístup k téme a jej uchopenie

Výtvarné spracovanie a stvárnenie


Umiestnenie v kategórii poster

1.miesto: Elektrická kolobežka – poster č. 18 / Oleg Mazúr – Europe’s not dead

2.miesto: voucher na nákup elektroniky v hodnote 100 EUR – poster č. 27 / Nina Tahy – EU (séria posterov)

3.miesto: voucher na nákup elektroniky v hodnote 50 EUR – poster č. 10 / Sabina Hause – EU


V kategórii Cena verejnosti hlasovala verejnosť za jednotlivé postery, vyhral poster s navyšším počtom hlasov.

 

Umiestnenie v kategórii Cena verejnosti:

1.miesto: sada reklamných predmetov Programu spolupráce INTERACT pre víťaza, celú jeho triedu a triedneho učiteľa 

– poster č. 31 / Hana Vargová – Je to v našich rukách

 

Víťazom srdečne gratulujeme.

 

Viac informácií a ďalšie podrobnosti nájdete na stránkach Bratislavského kraja.