Výstava Anatómia črepu

V Malokarpatskej knižnici v Pezinku sa konala od 9. 6. 2023 do 9. 7. 2023 výstava študentov keramického dizajnu pod názvom Anatómia črepu. Výstava bola sprievodným podujatím Keramických trhov. Počas trhov sa konala stavba a výpal keramickej pece.