Výstava Knižné tvorenie v Piešťanoch

Spolupráca našej školy s Mestskou knižnicou v Piešťanoch pokračuje po covidovej prestávke, tentoraz výstavou KNIŽNÉ TVORENIE II., ktorá nadväzuje na predošlú v roku 2018. Vystavujeme viac ako 50 prác študentov 1.- 4. ročníkov odborov Propagačná grafika a Grafický dizajn, doplnili sme tematicky aj niekoľko prác z odboru Reštaurátorstvo.

Názov prehliadky s podtitulom – autorské knihy, ilustrácie, objekty naznačuje, že záber je od kreatívnych riešení knižnej tvorby, ilustrácie, plagáty, komiksy, grafiky a priestorové objekty. 

Aj tentoraz je výstava súčasťou programu XII. ročníka festivalu Zázračný oriešok, ktorý vyvrcholí v dňoch 17. - 20. mája 2022 v Piešťanoch a ktorého sa zúčastníme. 

Koncepciu výstavy pripravili pedagógovia Pavla Šoltisová a David Marcin, ktorí budú viesť v knižnici aj zaujímavé tematické workshopy. Výstavu môžete navštíviť do 30. júna 2022.