Výstava prác odboru grafický dizajn a propagačné výtvarníctvo v historickej Kafé Štefánka

Vo štvrtok 16.5. 2024 sa v historickej Kafé Štefánka uskutočnilo podujatie „Bratislava v Bruseli a Brusel v Bratislave“, ktoré sa konalo pod záštitou Flámskeho a Valónskeho regiónu v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Toto podujatie bolo venované 160. výročiu narodenia princeznej Štefánie, 20. výročiu vstupu SR do EÚ a 30. výročiu diplomatickej prítomnosti Flámska v strednej Európe. Jeho súčasťou bola aj jedinečná výstava prác odboru grafický dizajn a propagačné výtvarníctvo zameraná na narodenie a život princeznej Štefánie.

V rámci podujatia predniesol úvodný príhovor Koenraad Van de Borne, generálny zástupca Flámska na Slovensku, Alan Voldřich, zástupca Wallonia Brussels International na Slovensku, ako aj vedúci Zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli Tomáš Teleky, ktorý predstavil projekt venovaný 160. výročiu narodenia princeznej Štefánie a historickému odkazu, ktorý zanechala v našom kraji.

Naša výstava má veľký ohlas, čo nás veľmi teší.