Výstava ŠUP SEM - ŠUP TAM v Mestskej knižnici v Piešťanoch


2. 5. 2024 bola v Mestskej knižnici, Školská 19, Piešťany sprístupnená výstava študentstva odboru Grafický dizajn s názvom Šup sem – Šup tam (knižné objekty, priestorové pop-up knihy a realizácie), ktorá potrvá do 30. júna 2024. Výstava je súčasťou 13. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe, 2024. Srdečne pozývame.