Workshop s grafickými papiermi a prednáškou

Workshop „Tvorba s grafickými papiermi Munken a Arctic“ spolu s prednáškou “Vlastnosti Eko papiera. Udržateľnosť“ pre študentov II.GD1 grafického dizajnu priniesol veľa informácií dôležitých pre tvorbu grafických dizajnérov. Či už v oblasti knižnej kultúry, alebo vo svete online. Počas tvorby na dizajnových papieroch, ktoré sú vyrobené ekologicky, si študenti aktívne vyskúšali rôzne vlastnosti  papiera, povrchy, opacitu, gramáže, hrúbky a volumeny, dozvedeli sa, čo je dráha papiera, alebo aj ako komunikovať s klientom pri zadávaní online projektu. Načerpali množstvo inšpirácií a poznatkov, ktoré využijú vo svojej dizajnérskej tvorbe.