XXXII. Medzinárodné keramické sympózium

V auguste sa naši kolegovia Lucia Lizáková a Milan Hanko z oddelenia keramického dizajnu zúčastnili tvorivého pobytu, počas ktorého v neateliérových podmienkach pracovali s emblematickou surovinou tohto sympózia - šamotom. Časť ich tvorby z tohto podujatia obohatí zbierkový fond umeleckej keramiky Novohradského múzea a galérie v Lučenci.

Všetkých pozývame na otvorenie výstavy sympózia dňa 11. septembra 2020 o 16.00 hod. v Novohradskom múzeu a galérii, Kubínyho nám. 3 v Lučenci. Výstava potrvá do 11. októbra 2020. Link na podujatie:

https://mynovohrad.sme.sk/c/22489844/keramika-zaziarila-aj-napriek-pandemii.html