Digitálna maľba

vedenie študijného odboru >
Mgr. art. Dávid Marcin

V školskom roku 2023/2024 
otvárame nový odbor

Digitálna maľbaDigitálna maľba je novovznikajúci 4-ročný študijný odbor zameraný na digitálnu maľbu, ilustráciu, 2D a 3D animáciu a modelovanie. Základom štúdia na tomto odbore je navrhovanie postáv a prostredí do videohier, filmu či animovamného filmu a taktiež tvorba digitálnych a analógových ilustrácií, komiksu a storyboardu. Počas štúdia žiaci rozvíjajú svoje výtvarné zručnosti v tradičných a digitálnych technikách. V prvých dvoch rokoch štúdia odbor cieli na rozvoj základných výtvarných zručností so zameraním na osvojenie si znalosti kompozície, farebnej teórie, základov kresby, anatómie a perspektívy. Od prvého ročníka sa žiaci učia pracovať v najnovších 2D a 3D softvéroch. Neskoršie časti štúdia sú programovo zamerané primárne na zadania a projekty prepojené na uplatnenia žiakov v praxi. Počas štúdia sa žiaci učia pracovať na zadaniach samostane i v tíme. Rozvíjajú aj svoje komunikačné schopnosti a sebaprezentáciu.


Uplatnenie: Absolvent odboru Digitálna maľba – koncept art má uplatnenie ako kreatívny výtvarník a pracovník v oblasti tvorby počítačových hier, vo filmovom priemysle, v dizajnérskych a grafických štúdiách, vydavateľstvách printových a digitálnych médií a tiež v iných formách zábavného priemyslu na území SR alebo v zahraničí. Absolvent má uplatnenie aj ako samostatne zárobkovo činná osoba. Absolventi majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole podobného zamerania
 

ilustrácia: Daniela Illéšová